Category : Ekonomija

by Super Admin - 23 hours ago

Ante Žigman izabran za člana Upravnog odbora EIOPA-e

Upravnim odborom EIOPA-e predsjedava Petra Hielkema, a ostalih šest članova predstavnici su nacionalnih regulatora. Tako su uz Antu Žigmana trenutačni članovi i Else Bos iz Nizozemske, Alberto Corinti iz Italije, Frank Grund iz Njemačke, Åsa La...